Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzi

Mərkəzin strukturu

Rəhbərlik

Səadət Xələfbəyli - Direktor

1. Direktor müavini (innovasiyalar işi üzrə)

2. Direktor müavini (elmi işlər üzrə)

3. Samirə Həsənzadə - Direktor müavini (tədris işləri üzrə)

4. Cavid Əliyev - Elmi katib

Təlim-tədris şöbəsi

Nəzakət Rəhmanova - Şöbə müdiri

1. Təlimlərin təşkili sektoru

2. Kadr potensialının təhlili və proqnozlaşdırılması sektoru

3. Tədris proqramları sektoru

Elmi təminat və araşdırmalar şöbəsi

Sənan Talıbov - Şöbə müdiri

1. Elmi ekspertiza sektoru

2. Tətbiqi tədqiqatlar sektoru

Bədii təhsil şöbəsi

Fuad Sadıqov - Şöbə müdiri

İnnovativ inkişaf və təbliğat şöbəsi

Nurəddin Babazadə - Şöbə müdiri

1. Gənc mədəniyyət işçiləri ilə iş sektoru

2. Mədəniyyət nümunələrinin tədqiqi və təbliği sektoru

3. Təbliğat və informasiya təminatı sektoru

4. İnnovasiyalar və kreativ layihələr sektoru

Sənədlərlə iş və statistik təhlillər şöbəsi

Günay Əliyeva - Şöbə müdiri

1. Məlumatlar bazasının yaradılması sektoru

Metodiki iş şöbəsi

Leyla Əbilova - Şöbə müdiri

1. Xalq yaradıcılığı və mədəni irs sektoru

2. Muzey işi sektoru

3. İncəsənət sahəsi ilə iş sektoru

Mühasibatlıq

1. Natalya Rıjova - Baş mühasib

Mədəniyyət İdarələri

Mədəniyyət Müəssisələri

Aktivlərimiz