Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzi

Mərkəzin strukturu

Rəhbərlik

Direktor

1. Direktor müavini

2. Direktor müavini

3. Elmi katib

Planlaşdırma və inkişaf şöbəsi

Şöbə müdiri

1. Layihələrin idarə edilməsi sektoru

2. Fəaliyyətin proqnozlaşdırılması və inkişafı sektoru

Təhlil, təlim və tədris şöbəsi

Şöbə müdiri

1. Kadr potensialının təhlili və təlimlərin təşkili sektoru

2. Metodiki iş sektoru

3. Tədris proqramları ilə iş sektoru

İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi

Şöbə müdiri

1. İnformasiya təminatı sektoru

2. Multimedia və təbliğat sektoru

İnzibati işlər sektoru

İnsan resurslarının idarə edilməsi sektoru

Sənədlərlə iş və statistik təhlillər sektoru

Maliyyə və mühasibatlıq sektoru

Mədəniyyət İdarələri

Mədəniyyət Müəssisələri

Aktivlərimiz